Meer mensen aan het sporten en bewegen

Het is zover!

De intentieverklaring voor het sportakkoord is getekend. Samen met HHC en de Stuw gaan wij beginnen aan het schrijven van een lokaal sportakkoord om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Natuurlijk speelt plezier hierbij een belangrijke rol, het plezier in het sporten. Door de samenwerking met verschillende partijen, is er een benadering vanuit verschillende invalshoeken. Samen werken wij aan een vitale maatschappij!

Op de website van Hardenberg.nu staat ook een artikel over dit onderwerp.