Plezier staat voorop bij GymExtra

GymExtra

Wat is GymExtra?
GymExtra is, zoals de titel al zegt: extra gym. Deze extra gym is voor kinderen die motorisch niet goed met de reguliere gymlessen mee kunnen komen. Door middel van extra gymlessen willen wij de kloof tussen een sterke en een zwakkere beweger verkleinen. De deskundige leiding probeert altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wel kan. De activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen.

Opzet
GymExtra houdt in dat uw kind in een periode van 10 weken wekelijks een half uur extra kan gymmen in een veilige omgeving met een kleine groep. De lessen worden gegeven door een bekwaam vakdocent van Sportservice Groep. Binnen deze lessen staat plezier in bewegen centraal en wordt er gewerkt aan de motorische vaardigheden van uw kind.

Vaardigheden
Klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen, al deze belangrijke bewegingsvormen komen tijdens de lessen aan bod. Iedere gymles zal uit nieuwe en basisonderdelen bestaan. Spelenderwijs krijgt uw kind de gelegenheid om binnen deze kleine groepjes op zijn/ haar eigen niveau te oefenen. In afwisselende bewegingssituaties ervaart hij/zij de mogelijkheden van bewegen en het plezier in bewegen. Deze ondersteunende lessen bewegingsonderwijs zijn bedoeld om leerlingen met meer zelfvertrouwen te laten bewegen in de reguliere les bewegingsonderwijs.

Aanmelden
Wilt u als school ook GymExtra aanbieden aan de leerlingen, u kunt een aanvraag doen via dit formulier.
Met de onderstaande organisaties is er een samenwerking voor GymExtra:

 

Β