Plezier staat voorop bij GymExtra

GymExtra

Wat is GymExtra?
GymExtra is, zoals de titel al zegt: extra gym. Deze extra gym is voor leerlingen die motorisch niet goed met de reguliere gymlessen mee kunnen komen, maar ook voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Door middel van extra gymlessen willen wij de kloof tussen een sterke en een zwakkere beweger verkleinen. De leerlingen die motorisch erg vaardig zijn, kunnen zich nog verder ontwikkelen. De deskundige leiding probeert altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wel kan. De activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Wanneer een leerling beter kan sporten en bewegen, gaat het plezier ook omhoog. Daarnaast kan een leerling beter meekomen in de gymles wat dit gevoel nog meer kan versterken. Op het schoolplein zal deze leerling ook makkelijker mee komen en aansluiten bij de sporten en spellen die daar worden gespeeld. Het plezier in de gymles en het sporten en bewegen in het algemeen, vinden wij als Sportservice Groep ontzettend belangrijk. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan een leven lang sporten en bewegen.

Opzet
GymExtra voor de houdt in dat uw kind in een periode van 10 weken wekelijks een half uur extra kan gymmen in een veilige omgeving met een kleine groep. De lessen worden gegeven door een bekwaam vakdocent van Sportservice Groep. Binnen deze lessen staat plezier in bewegen centraal en wordt er gewerkt aan de motorische vaardigheden van uw kind.

Vaardigheden
Klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen, al deze belangrijke bewegingsvormen komen tijdens de lessen aan bod. Iedere gymles zal uit nieuwe en basisonderdelen bestaan. Spelenderwijs krijgt uw kind de gelegenheid om binnen deze kleine groepjes op zijn/ haar eigen niveau te oefenen. In afwisselende bewegingssituaties ervaart hij/zij de mogelijkheden van bewegen en het plezier in bewegen. Deze ondersteunende lessen bewegingsonderwijs zijn bedoeld om leerlingen met meer zelfvertrouwen te laten bewegen in de reguliere les bewegingsonderwijs.

Aanmelden
Wilt u als school ook GymExtra aanbieden aan de leerlingen, u kunt een aanvraag doen via dit formulier.
Met de onderstaande organisaties is er een samenwerking voor GymExtra:

 

Β