Gezonde en vitale inwoners

Langer zelfstandig (thuis)

Een goede gezondheid levert veel op. Gezonde en vitale mensen hebben veelal een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder beroep op de zorg. Ook kunnen ze langer participeren in de maatschappij. Eén van de projecten om dit beter te stimuleren is: ‘Meer veerkracht langer thuis’, ‘Samen actief’ of cursussen zoals een cursus valpreventie. Om meer veerkracht bij deze doelgroep te genereren vormt bewegen een belangrijke schakel. Zeker voor kwetsbare senioren draagt bewegen in belangrijke mate bij aan zelfredzaamheid. Onze activiteit Samen | Buiten | Bewegen, in samenwerking met Spurt ’88, sluit hier ook mooi bij aan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.