Sportservice Groep biedt ondersteuning en advies aan sportverenigingen

Sportclubs

Ondersteuning sportverenigingen

Sportservice Groep wil zich onder andere inzetten voor sportverenigingen. Dit kan op verschillende manieren en gaat altijd in afstemming met de vereniging. Zo kunnen wij ondersteunen bij het zoeken naar trainers en het werkgeverschap verzorgen voor trainers, daarnaast kunnen wij trainers ook ondersteunen bij het verzorgen van de trainers. Op deze manier krijgen zij handvaten om betere trainingen te kunnen geven. Verder kunnen wij ook ondersteuning bieden bij het zoeken en vasthouden van vrijwilligers of het ondersteunen van een bestuur. Er zijn verschillende mogelijkheden en wij gaan graag het gesprek aan.

Samenwerking opzetten
Naast de bovengenoemde ondersteuning, helpen wij ook graag met het opzetten van een sportactiviteit. Met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wordt een samenwerkingsverband gecreëerd.

De samenwerking bestaat uit:

  • het uitwisselen van beleid en ervaringen;
  • inzet van trainers en stagiaires;
  • het ontwikkelen van gezamenlijke slagkracht;
  • ervaringen uitwisselen met de WMO-gebiedsteams;
  • samen een (school)toernooi organiseren.

Wat kan er georganiseerd worden
Sportservice Groep organiseert sportdagen, toernooien, teambuilding en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast kunnen subsidies worden aangevraagd voor de organisatie van evenementen.

Samenwerken?
Heeft jouw (sport)vereniging, net als de hieronder genoemde verenigingen, de behoefte om kennis te maken met de mogelijkheden, producten en diensten van Sportservice Groep? Neem dan contact met ons op.