Structureel bewegen en gezond leven

Primair onderwijs

Vakdocenten lichamelijke opvoeding
Onze vakdocenten verzorgen sport- en beweegactiviteiten op basisscholen in de regio. Zij zijn als geen ander in staat de verbinding te leggen tussen de binnen- en buitenschoolse activiteiten met als uiteindelijk doel structureel bewegen en gezond leven.

Met de inhuur van de vakdocenten van Sportservice Groep wordt niet alleen de focus gelegd op bewegen met gym, maar er wordt ook bijgedragen aan de verbetering van de vitaliteit van zowel kinderen als medewerkers van de school.

Wilt u graag dat vakdocenten uw gymles verzorgen? Via deze pagina kunt u een aanvraag doen.
Sportservice Groep geeft les in het primair onderwijs bij de volgende onderwijsstichtingen: