Vitaler door bewegen,
met sport als middel

Zorg

Leefstijl 
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is nodig. Het is ook steeds meer een speerpunt bij bedrijven, door de vergrijzing van de bevolking. Investeren in gezondheid en een verbetering van de leefstijl van medewerkers levert dus veel op. 

Hierbij kan gedacht worden aan:

Klik op de bovenstaande link voor meer informatie: