De jeugd kennis laten maken met en enthousiast maken voor de sport

Onderwijs

Deskundig bewegingsonderwijs
Steeds vaker komt de vraag en de roep vanuit scholen voor beter en deskundiger bewegingsonderwijs. Sportservice beschikt over HBO opgeleide vakleerkrachten bewegingsonderwijs, die inzetbaar zijn op basisscholen. Zij verzorgen de lessen bewegingsonderwijs en kunnen desgewenst een beweegaanbod organiseren buiten schooltijden om (pauzes, sportdagen, koningsspelen etc.). Scholen kunnen laagdrempelig gebruik maken van onze diensten zonder de vakleerkracht hiervoor in dienst aan te nemen.

Verbindingen tussen vereniging en de buurt
Onze werknemers zoeken de verbinding met (sport)verenigingen en de buurt. Wij willen de jeugd in een vroegtijdig stadium laten kennismaken met verschillende sporten en kinderen enthousiasmeren voor een sport. Het creΓ«ren van bewegen staat bij ons voorop.

Meer informatie
Wilt u meer weten, of wilt u ook dat de lessen op uw school gegeven worden door een opgeleide vakleerkracht bewegingsonderwijs? Via deze pagina kunt u contact opnemen, maar u kunt zich ook aanmelden.