Dat is ons uitgangspunt

Missie en visie

Onze missie
Dat gevoel als je samen hebt gesport, als je het uiterste uit jezelf gehaald hebt voor het beste resultaat, waarna je aansluitend samen nog even geniet met een drankje… Dat vitale gevoel van ontspanning, saamhorigheid en enthousiasme: dát is ons uitgangspunt!

Door vervagende structuren en toenemende individualisering worden mensen meer en meer gedwongen zelf verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. Tegelijk willen mensen ook in toenemende mate zelf het heft in handen nemen. Zo ontstaan steeds meer bottum-up georganiseerde initiatieven en projecten, ook op het gebied van (preventieve) gezondheid en balans in onze prestatiemaatschappij. Sport verbindt, verbroedert en geeft energie! Een toestand waarin we het beste uit onszelf en elkaar naar boven halen, waar de hele samenleving van profiteert. Immers, vitale inwoners zijn maatschappelijk betrokken en participeren meer. Bij Sportservice Groep draait het dan ook niet zozeer om talent, competitie en prestatie, maar om het sociaal maatschappelijke element van sport en beweging en een gezonde leefstijl. Wij gaan voor een vitale samenleving!

Onze visie
Met een actieve leefstijl willen we de vitaliteit, het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren, zodat zij langer en beter kunnen participeren in de maatschappij. De maatschappij zijn wij allemaal. We beperken ons dus bewust niet tot een afgebakende doelgroep. Wij willen juist verschillende partijen met elkaar verbinden, zodat ze elkaar aanvullen en versterken; scholen, wijken, zorgverleners, sportscholen en -verenigingen, bedrijven en andere groepen mensen. Iedereen wordt beter van sport, iedereen kan profiteren van dat vitale gevoel van ontspanning, saamhorigheid en enthousiasme. Sportservice Groep faciliteert dat voor ieder die dat wil, met een bedrijfsmatige, maar laagdrempelige bottum-up aanpak gericht op continuïteit. Aangezien wij een maatschappelijke, onafhankelijke non-profit organisatie zijn, doen we dit nadrukkelijk als partner, niet als concurrent. Daardoor kunnen wij lage tarieven hanteren.