Het begon met een droom...

... en nu zijn we vijf jaar verder

Daar zijn we dan, vijf jaar later. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen vijf jaar en hoe zijn we tot dit punt gekomen. Jan Jaap Boessenkool neemt u mee terug in de tijd.

We schrijven voorjaar 2014…
Mijn baan bij de Baalderborg Groep hield op te bestaan en ik moest op zoek naar een nieuwe uitdaging. Eén ding stond vast: het zou (eindelijk) een baan in de sport worden. Gert kwam ik tegen bij een volleybalwedstrijd in sporthal de Meet (hoe kan het ook anders). Hij was (en nog steeds) bestuurder en ik was (en nog steeds) trainer bij Captains Kangeroe. Het eerste wat ik tegen Gert zei was zoiets van: ‘Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en ik wil iets doen in de sport’. Hij vertelde mij dat hij ook zoekende was (ook geen werk) en de sport bijster interessant vond. We moesten maar eens afspreken en onder het genot van een kop koffie eens brainstormen.

Waar te beginnen
Aan de keukentafel aan de Boterbloem 95 spraken we verder. Wat willen we, wat kunnen we, wat is de vraag en wat is het aanbod in deze branche? Is sport een doel of een middel, gaat het alleen over sport of ook over gezondheid, wat is het beleid van de gemeente(n)? Allemaal vragen en erg leuk om te onderzoeken. We besloten om zo her en der wat verkennende gesprekken te voeren. In eerste instantie zochten wij het dichtbij binnen ons netwerk. Éen van de eerste directeuren van de basisscholen die ik sprak was Jan Oosterkamp, toen nog directeur van de Bloemenhof. Mjn kinderen zaten op die school en ik wist dat Jan ‘sportminded’ was. Jan was enthousiast over een vakdocent gym binnen het basisonderwijs en zou het direct doen als er geld was (het is nog steeds 2014). Nadat wij meerdere directeuren hadden gesproken was het ons wel duidelijk dat de basisscholen zeker een meerwaarde zien in een vakdocent gym, er weinig geld beschikbaar was maar dat op termijn (over 3 tot 5 jaar) er veel vacatures gaan ontstaan in het primair onderwijs. Dit klopt als we kijken anno nu. Dus kansen voor ons!

Kansen en mogelijkheden
Binnen mijn netwerk kende ik ook Stendert de Vries, subsidie-adviseur. Hij tipte ons over kansen en noemde de regeling ‘Sportimpuls’. We moesten snel schakelen want we hadden amper vier weken de tijd voor een plan, het vinden van partners, draagvlak binnen de gemeente en de aanvraag. Dat is ons gelukt. We hebben een plan ingediend ‘Sportdorp Hardenberg: Vitale kernen en buurten’. Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten richten wij ons op het vergroten van de leefbaarheid in de wijken

Baalder, Baalderveld en Marslanden van de plattelandsgemeente Hardenberg. Het doel is om een nieuw structureel sportaanbod op te zetten, 15% meer inactieve inwoners vaker te laten sporten en bewegen met een structurele aandacht leefstijl en leefbaarheid en samenwerking te creëren tussen verenigingen. ‘Zo, een hele mond vol’.  Omdat wij (sportservice Hardenberg) nog geen bestaansrecht hadden, was Captains Kangeroe (hoe kan het ?) de formele aanvrager. In april/mei 2014 hebben we de aanvraag ingediend en op 1 november van dat jaar zou de start kunnen zijn mits onze aanvraag zou worden gehonoreerd.

We zijn niet stil blijven zitten
Ondertussen gingen wij door met verkennen, oriënteren, gesprekken voeren met sportservice-organisaties, sportbedrijven, sportverenigingen, gemeenten, bedrijven etc. We waren ook vastberaden om een studie te gaan doen die ons zou helpen bij de start van ons bedrijf. Dat werd de master ‘Sportmanagement’ bij de Wagner Group. We zijn deze studie gestart in september 2014. Het was een groep van 7 met diverse achtergronden (ex-topsporters, directeur sportbedrijf, zorg en sportliefhebbers). Naast de theorie hebben wij het 1e jaar met name gebruikt om onze organisatie vorm te geven. Het kostte ons bloed, zweet en tranen maar we kijken er met veel plezier op terug, mede door prof. Philip Wagner. Een inspirerende man. Philip heeft ons ook begeleid tijdens een studiereis naar China. Gert en ik keken vol bewondering naar het Olympisch Stadion in Beijing maar toen Philip ons riep gaven wij geen gehoor totdat hij ‘Sportservice Hardenberg’ riep. Onze naam was toen al bekend in China. We hebben het 1e jaar succesvol afgerond en ons businessplan stond er. Doel bereikt. Gert heeft er nog een 2e jaar aan vastgeplakt en onderzoek gedaan naar ‘Welk aanbod sluit aan bij de behoefte om Vitaal te zijn’. Hij heeft zijn master afgerond medio 2016. Chapeau!

We gaan van start
In september 2014 belde de penningmeester van Captains Kangeroe dat er ruim 80 K was gestort. Van en voor wie is dit? We hadden bij de subsidie-aanvraag enkel gesproken met de voorzitter en nog niet met de andere bestuurders. Zo gaat dat in verenigingsland. Onze subsidie-aanvraag was dus gehonoreerd en we hadden nu een startkapitaal om iets op te bouwen. Tijd om een entiteit op te richten en om bestaansrecht te krijgen. Het werd de Stichting Sportservice Hardenberg die formeel op 8 december 2014 is opgericht. Bestuurders: Gert, Stendert en ondergetekende. Voor mij was het een hectisch jaar (sep 2014 t/m sep 2015). Inmiddels had ik een andere baan (Dion), volgde de studie Sportmanagement bij de Wagner Group en ging bouwen aan onze stichting. Achteraf denk ik wel eens: hoe heb ik dit voor elkaar gekregen?

Presentatie plan Sportservice Hardenberg
Gelukkig kon ik mijn tijd bij Dion flexibel inrichten om zodoende ook tijd vrij te maken voor Sportservice Hardenberg. Al vrij snel na onze oprichting hebben wij ons plan gepresenteerd aan het College van B&W. In eerste instantie ter informatie maar ook wel bedoeld om de win/win op te zoeken. We zaten vol ambitie, de gemeente feliciteerde ons en gaf ook de boodschap mee ‘bewijs eerst maar jullie bestaansrecht’. Ons geduld werd op de proef gesteld, dat was niet altijd even makkelijk. We wilden graag een rol spelen bij de inzet van combinatiefunctionarissen (nu buurtsportcoaches) maar het beleid van de gemeente was ons niet altijd even duidelijk. Tijd om de raad maar eens toe te spreken, wellicht dat dat helpt. Dit was in november 2015. Voor ons ook van belang voor onze naamsbekendheid maar met name om inzicht te krijgen in het beleid.

De eerste activiteiten
In de eerste helft van 2015 zijn we gestart met de eerste activiteiten: het verzorgen van gymlessen op en rondom basisscholen, clinics bij bedrijven, g-sport en een sportweek met allerlei beachsporten. Éen van onze eerste medewerkers was Hidde v/d Belt. Hij had via het Hardenbergse circuit van ons gehoord en had wel oren naar een baan in de sport. Daarnaast konden wij 2 buurtsportcoaches van de gemeente Hardenberg (Ronald Veldhoen en Thijs Nijkamp) overnemen en dat gaf ons de mogelijkheid om onze werkzaamheden uit te breiden in het primair onderwijs (Baalderveld, Baalder Marslanden, Heemse en Bergentheim) en voortgezet onderwijs (Vechtdal College Dedemsvaart). In het seizoen 2015-2016 hadden we toen in totaal 8 tot 10 scholen waarbij wij de gymlessen verzorgden. Ook Welluswijs (kinderopvang) wist ons te vinden voor sportBSO. Omdat de subsidie eindig was (2016) moest ons verdienmodel getest worden. De meeste scholen en kinderopvang betaalden tot die tijd (medio 2015) een geringe bijdrage. Daarmee konden wij niet blijven voortbestaan. De scholen alsmede de kinderopvang zagen de meerwaarde van een vakdocent gym en hadden er ook wel (meer) geld voor over. Gelukkig. Voordeel in die tijd was ook dat er voldoende vakdocenten gym beschikbaar waren. Ik denk dat er toen zo’n 10 mensen bij ons werkzaam waren met i.h.a. kleine contracten. Inmiddels hadden we ook een klankbordgroep opgericht met mensen uit het bedrijfsleven, de zorg, onderwijs, verenigingen en welzijn.

Waar staan we nu
Via het netwerk van de scholen/kinderopvang konden wij ons werkgebied vergroten tot waar we nu staan (2019). Ik schat in dat er elk jaar, sinds 2016, wel 20 nieuwe klanten erbij kregen. Ook de gelden voor werkdrukverlaging heeft er ook voor gezorgd dat de vraag naar vakdocenten gym is toegenomen. Sportservice Groep is nu actief in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Coevorden, Emmen en Twenterand. In totaal verzorgen wij nu gymlessen op ruim 60 basisscholen,  20 locaties sportBSO en geven trainingen bij 6 sportverenigingen. Er is nu meer vraag dan aanbod bij ons. Bij de bedrijven en in de zorg verzorgen wij projectmatig activiteiten (clinics, beweegactiviteiten e.d.). We hebben 26 medewerkers in dienst, een Raad van Advies (4 leden) en een klankbordgroep (12 leden). Samen met Gert doe ik de directievoering. Wij zijn nauw betrokken bij de Dion Triathlon waarvoor wij in 2020 het NK voor masters mogen organiseren. Inmiddels zijn de gemeenten om ons heen ook bezig het opstellen van een lokaal sportakkoord en wij mogen daar ook een rol in spelen.