Samen naar een sportief en gezond Coevorden

Sport- en preventieakkoord gemeente Coevorden

Een lokaal akkoord voor de gemeente Coevorden

Maandagavond 9 december 2019 was de start van het lokale sport- en preventieakkoord van de gemeente Coevorden. Ruim 80 geΓ―nteresseerden waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Fysiotherapeuten, sportverenigingen, maatschappelijke organisatie, stichtingen, plaatselijke belangen, kinderopvang et cetera zijn bijeengekomen om hun steentje bij te dragen.

Binnen de gemeente zijn een aantal partijen gestart om interventies te formuleren en maandagavond is er nog een zesde en laatste interventie bij gekomen. Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag om invulling aan deze thema’s te geven. Doelen worden geformuleerd zodat iedereen aan de slag kan zodat de inwoners van Coevorden kunnen sporten en bewegen en dit met veel plezier doen.

Maandag 3 februari 2020 is de volgende bijeenkomst en zal er invulling aan de interventies worden gegeven en zullen er concrete plannen en doelstellingen geformuleerd worden.