Gelijke of ongelijke klassen?

Gelijke of ongelijke klassen?
Volgens Gijs Hosman (https://www.gymspiratie.nl/gym-niveau-homogene-heterogene-groepen/) is het de vraag of er tijdens de gymles ingedeeld moeten worden op (beweeg)niveau van de leerling. Moet er bij het maken van de groepjes rekening gehouden worden met het sportniveau van een leerling. Om op deze manier meer uit de gymles te halen.

Binnen een klas kunnen veel niveauverschillen zitten. Dit kan op het gebied van taal en rekenen zijn, maar ook binnen de gymles. Tijdens een gymles met ongelijke bewegers, kunnen de groepen opgedeeld worden in drie of vier kleinere groepen met hetzelfde gymniveau. De groepen zijn afhankelijk van het aantal onderdelen dat je hebt voor de gymles.

Voordelen
Het indelen van de groepen op niveau heeft een aantal voordelen volgens Gijs Hosman (https://www.gymspiratie.nl/gym-niveau-homogene-heterogene-groepen/). Volgens Niek Welleweerd (vakdocent gym, Sportservice Groep) is een groot voordeel van het werken in homogene groepen dat kinderen vaak meer plezier beleven. Ze werken in een groep waarbij de niveaus dichter bij elkaar liggen en daarom krijgen kinderen sneller balcontact bij balspelen, worden ze sneller uitgedaagd om iets zelf te doen en werken ze in een prettige leeromgeving omdat ze niet onder druk staan van een kind dat veel beter is. Dit verlaagd vaak de spanning die een spel/oefening met zich mee brengt.

Indelen op niveau
Er kan op verschillende manieren een indeling worden gemaakt. Dit kan zijn binnen een klas, maar ook binnen een school. Tijdens een gymles met de β€˜gewone’ klassen kun je de leerlingen op niveau indelen door ze te noteren van goede bewegen naar minder goede bewegers. Zo kun je van te voren groepen maken en kun je wekelijks wisselen zodat niet iedereen altijd in dezelfde groep sport. Bijvoorbeeld de ene week in vier groepen en de andere week in drie, zorgt ervoor dat er binnen de niveaus gewisseld kan worden.

Per onderdeel binnen de gymles kan er in gelijke of verschillende groepen gewerkt worden. Dit is afhankelijk van het onderdeel en de uitbreidingsmogelijkheden. Bij sport en spel kan het meer nodig zijn dan bijvoorbeeld bij trampolinespringen. Daar kunnen de kinderen op individueel niveau uitdagingen krijgen om zich te ontwikkelen. De invulling van een gymles is bepalend voor de indeling van de groepen. Daarnaast is het ook goed om de kinderen met verschillende niveaus bij elkaar in de groep te plaatsen. Op deze manier kunnen de verschillende bewegers van elkaar leren en ontwikkelen ze motorische- en sociale vaardigheden tegelijkertijd.