Samen naar een gezonde toekomst in regio Vechtdal

Tegenwoordig is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit en wordt hier steeds meer aandacht aan besteed in Nederland. Steeds vaker worden Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) ingezet om mensen te helpen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Binnenkort start Sportservice Groep, in samenwerking met verschillende partijen, de GLI – gecombineerde leefstijl interventie.  De partners van dit project zijn onder andere: Saxenburgh Medisch Centrum, Fysioprakrijk de Haere, Fynon en ZilverenKruis. In totaal hebben 48 partijen op 15 september 2021 de convenant ‘samen voor een gezond gewicht in het Vechtdal’ getekend. Meer hierover is te lezen op de website van Vitaal Vechtdal. Het convenant gaat zorgen dat regionale organisaties meer samen optrekken om inwoners te ondersteunen met een gezonde leefstijl. Binnen het Vechtdal is er gekozen om de interventie Samen Sportief in Beweging (SSiB) te gaan toepassen, omdat deze interventie het beste past bij de doelstellingen van de regio.

GLI SSiB

GLI – SSiB is een tweejarig durend coachingstraject voor volwassenen met overgewicht of obesitas. Binnen het traject zal aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van een gezondere leefstijl door te kijken naar voeding, beweging en het veranderen van gedrag. De verschillende sessies worden op maat aangeboden in samenwerking met beweegprofessionals, voedingsprofessionals en een aantal sportaanbieders uit de buurt. Dit tweejarig traject wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, waardoor er geen persoonlijke kosten aan verbonden zijn. Echter wordt er natuurlijk wel inzet en motivatie verwacht. Het GLI traject is gericht op gedragsverandering waarin een gezonde leefstijl bereiken en behouden centraal staat. Het traject bestaat uit groepsbijeenkomsten, online bijeenkomsten en individuele contacten. Het eerste jaar zal bestaan uit een intensieve begeleidingsfase en het tweede jaar uit een onderhoudsfase en kan voor een deel gezien worden als nazorgtraject.

Wij als Sportservice Groep gaan het beweegprogramma vormgeven en de beweeglessen begeleiden. Omdat wij als Sportservice Groep streven naar een vitalere samenleving waarin wij gezamenlijk aan een gezonde toekomst werken, kijken wij er naar uit om hier mee aan de slag te gaan en deze uitdaging aan te gaan.