Aanbod Sportservice Groep - Gymlessen - 2024-2025 - Sportservice Groep

Gymles, gym extra, pleinspelen & TSO, sportdagen & Koningsdag, schoolzwemmen, KEK

Aanbod Sportservice Groep 2024-2025 - gymlessen

Sportservice Groep verzorgt gymlessen in het onderwijs en hebben gemerkt dat de inzet van de vakdocenten gewaardeerd wordt en als een meerwaarde wordt gezien binnen het primair onderwijs. Hieronder geven wij de mogelijkheid om uw school aan te melden voor het aanbod van Sportservice Groep voor 2024-2025. In het onderstaande overzicht staat een lijst met keuzemogelijkheden die u in kunt vullen. Hier kunt u aangeven welke diensten u graag wilt.

Gymlessen
Wij verzorgen gymlessen door professionele vakdocenten gym. Hierbij hebben wij verschillende opties. Een vakdocent gym is een bevoegde HBO docent die alleen voor de klas mag staan. De HBO vakdocent kan ik combinatie met een Mbo’er Sport & Bewegen (S&B) voor de klas staan. De MBO’er heeft de opleiding afgerond en mag onder begeleiding voor de klas staan. De onderwijsassistent (of in opleiding) heeft de opleiding S&B afgerond en voegt hier de opleiding van onderwijsassistent aan toe. De bovengenoemde kunnen samen ook een beweegteam vormen. Dit beweegteam bestaat uit twee of meer van de bovengenoemde docenten en kunnen voor verschillende beweegmomenten ingezet worden.

Gym Extra
Op enkele scholen verzorgen wij Gym Extra. Dit betreffen extra gymlessen voor kinderen die motorisch minder vaardig zijn. Zij krijgen op deze manier de ondersteuning die zij nodig hebben. Wanneer zij motorisch sterker worden, wordt het plezier in sporten en bewegen groter. Dit kan resulteren in meer sporten en bewegen, tijdens de gymles, op het schoolplein en bij de sportvereniging. Daarnaast kan er ook een groep gevormd worden met kinderen die motorisch vaardiger zijn. Deze leerlingen ontvangen meer uitdaging in de extra lessen bewegingsonderwijs.

Talentontwikkeling
Op enkele scholen zijn wij ook bezig met talentontwikkeling. Dit is ook een vorm van Gym Extra, maar dan voor de kinderen die extra uitdaging zoeken binnen het bewegingsonderwijs.

Pleinspelen/TSO
Op enkele scholen verzorgen wij pleinspelen. Dit kan als tussenschoolse opvang (TSO) en/of als pleinspel zijn. Bijvoorbeeld tijdens de pauzes. Dit kan door middel van de erkende interventie van BeweegWijs. De meeste collega’s van Sportservice Groep hebben verschillende cursusdagen gevolgd van BeweegeWijs.

Buitenschoolse opvang (sportBSO)
Tijdens de BSO kunnen wij een sportmoment verzorgen voor de kinderen die aanwezig zijn bij de BSO. Hier worden verschillende spellen en sporten gedaan voor de kinderen.

Onderwijsassistent
Een aantal van onze collega’s hebben de BBL-opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Hierdoor zij zijn breder inzetbaar. Dit kan zowel op school als in de kinderopvang. Hier kan een combinatie worden gemaakt tussen de taken van een onderwijsassistent en de taken in het bewegingsonderwijs of de sportBSO.

Sportdagen/Koningsspelen
De vraag naar de organisatie van Koningsspelen en sportdagen is de afgelopen jaren toegenomen en onze intentie is om, indien gewenst, dit ook de komende jaren te faciliteren. In overleg met de docente, kan er bekeken worden of deze binnen de ’taakgebonden’ (dit is mogelijk bij het aanvragen van een dag) uren passen. Meer informatie hierover kunt u bespreken met de docent.

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen kan bestaan uit veilig en onderhoudend zwemmen voor gediplomeerde kinderen alsmede uit diplomazwemmen voor beginners.

Kant En Klaar pakket (KEK)
In het geval van ziekte, studiedagen o.i.d. bieden wij een KEK-pakket aan. Dit pakket kan bestaan uit (een combinatie van) voornoemd aanbod of andere activiteiten zoals bijvoorbeeld outdooractiviteiten, sport- en spel alsmede muziek of dans.

Aanvraag minder dan een dagdeel
Er is een mogelijkheid om een aanvraag te doen voor minder dan een dagdeel. Het is lastig om deze in te vullen. Wanneer jullie een combinatie kunnen maken met de omliggende scholen, dat is de kans dat de aanvraag ingevuld kan worden, groter.

 

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.

Wilt u op maandag les? *

Hoeveel lessen wilt u op maandag? *

Wilt u op dinsdag les? *

Hoeveel lessen wilt u op dinsdag? *

Wilt u op woensdag les? *

Hoeveel lessen wilt u op woensdag? *

Wilt u op donderdag les? *

Hoeveel lessen wilt u op donderdag? *

Wilt u op vrijdag les? *

Hoeveel lessen wilt u op vrijdag? *

Welke mogelijkheden tot het wisselen van dagen zijn er (anders dan de hiervoor genoemde)

Uit hoeveel minuten bestaan de lessen? *

Wilt u ook gebruik maken van ons andere aanbod, dan kunt u dit aangeven in het veld hieronder:

Door het formulier in te vullen, doen jullie een aanvraag voor een (vak)docent. Daarna zullen wij een offerte maken die past bij de aanvraag. Na goedkeuren van de offerte zal er gekeken worden of er een docent beschikbaar is. Het accepteren van de offerte betekent niet automatisch dat er een (vak)docent beschikbaar is.